Voor je lichaam zorgen is een investering.
 Je krijgt er iets voor terug wat onbetaalbaar is!

Vergoedingen

Behandelingen door oefentherapeuten Mensendieck worden door alle zorgverzekeraars in Nederland vergoed vanuit de aanvullende verzekering. In uw polis van de zorgverzekeraar staat hoe u verzekerd bent en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Als u direct wil weten hoeveel behandelingen  u vergoedt krijgt klik hier . Wanneer u alleen een basis verzekering hebt, worden de behandelingen niet vergoed.


Mensen met bepaalde chronische aandoeningen (zie ‘Chronische Lijst Borst’ of VWS lijst) komen mogelijk in aanmerking voor een chronische indicatie: dan worden vanaf de 21e behandeling, de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.


Voor kinderen tot en met 17 jaar worden de eerste 18 behandelingen voor 100% uit de basisverzekering vergoed. Als blijkt dat er na 18 behandelingen nog meer behandelingen nodig zijn, dan zal dit afhankelijk van uw aanvullende verzekering worden vergoed.


Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO) houdt in dat oefentherapie Mensendieck direct toegankelijk is. Het betekent dat u niet eerst langs een arts hoeft te gaan om behandeld te worden. Bij een chronische indicatie is een verwijzing van uw arts wel noodzakelijk.


Onderstaande tarieven gelden in 2024 in de praktijk wanneer u geen aanvullende verzekering heeft. De duur van een behandeling is 30 minuten. Een onderzoek en/of screening duurt 45 minuten. 

 

Type behandeling

Prijs

Zitting oefentherapie C/M

€40,00

Zitting oefentherapie C/M aan huis of instelling

€50,00

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek (medische indicatie of DTO)

€50,00

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek aan huis of instelling

€60,00

Screening DTO in de praktijk

€15,00

Screening aan huis of instelling

€24,00

Intake en onderzoek na screening oefentherapie C/M

€47,50

Intake en onderzoek na screening oefentherapie C/M aan huis of instelling

€57,50

Screening, intake en onderzoek DTO

€54,50

Screening, intake en onderzoek DTO aan huis of instelling

€62,50Niet nagekomen afspraak, inclusief administratie kosten 

€32,50

 
 
 
E-mailen
Bellen