Voor je lichaam zorgen is een investering.
 Je krijgt er iets voor terug wat onbetaalbaar is!

Privacy regelement

Per 25 mei is de nieuwe privacywet volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van kracht gegaan. Hieronder leest u een beknopte versie van ons privacyreglement. Wilt u de uitgebreide versie inzien. Klik hier


Reglement

Uw therapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij. Op de registratie van uw gegevens is de ‘Wet op Bescherming Persoonsgegevens’ van toepassing.

 

Behalve de therapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Alle genoemde personen hebben geheimhoudingsplicht.

 

Geheimhoudingsplicht oefentherapeut

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming geeft. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Uw privacy zal ten alle tijden worden gerespecteerd, alles wat u bespreekbaar maakt met uw therapeut zal vertrouwelijk worden behandeld.

 

Informatieplicht

Uw therapeut heeft de plicht om u duidelijke informatie te verstrekken over uw behandeling. Zo zal de therapeut u begeleiden, informeren en adviseren zowel bij aanvang als tijdens de behandeling. U dient als cliënt relevante informatie te verstrekken aan uw therapeut.

 

Dossier

Tijdens de behandeling houdt uw therapeut een dossier bij over uw behandeling. U heeft ten allen tijde het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u van mening bent dat de gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen.

 

Nadat u behandeld bent, wordt volgens de wettelijke bepalingen het dossier 15 jaar gearchiveerd. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden opgeslagen.

 

Onderzoek

Om de therapie op hoog niveau te houden en verder te ontwikkelen, kan het voorkomen dat er bij onze cliënten een onderzoek wordt afgenomen. Dit kan voor kwaliteitsverbetering of wetenschappelijke doeleinden zijn. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze niet naar u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Wanneer het voor het onderzoek wel van belang is dat gegevens herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt, wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming verleend aan uw therapeut.     

 

 
 
 
E-mailen
Bellen