Voor je lichaam zorgen is een investering.
 Je krijgt er iets voor terug wat onbetaalbaar is!

Oefentherapie Mensendieck

Mensendieck

Mensendieck is een paramedische behandelmethode. Oefentherapie Mensendieck is vernoemd naar Bess Mensendieck (1867 - 1957). In het begin van de 20e eeuw ontwikkelde zij een systeem van oefeningen gericht op het behandelen van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat en het spiergebruik gericht op vitaliteit. Oefentherapie is erop gericht om mensen zo gezond mogelijk te leren bewegen tijdens alle dagelijkse bezigheden. Door juiste houdings- en bewegingsgewoonten aan te leren, kunnen klachten voorkomen of verminderd worden. 


Oefentherapie

Deze methode maakt u bewust van lichaam, lichaamsspanningen, houding en bewegingen. U leert adequaat te reageren op uw lichamelijke klachten. Tijdens de intake en het onderzoek brengen we de klacht en de oorzaak in kaart. We stellen een behandelprogramma op waarin uw hulpvraag centraal staat. Indien nodig of wenselijk, komt de therapeut bij u thuis.

 

Oefentherapie Cherany de Kraa biedt u een totaalpakket aan zorg:

 • ontspannings-/ ademhalingstherapie
 • houdings- en bewegingscorrectie
 • ziektebeeld gerelateerde therapie
 • sport- en bewegingsadviezen
 • balanstraining
 • sykegrep (handgrepen in een vorm van massage)
 • bedrijfsoefentherapie 


Bedrijfsoefentherapie

Bedrijfsoefentherapie kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van het ziekteverzuim in uw bedrijf. Arbeid gerelateerde klachten van het houdings- en bewegingsapparaat kunnen vaak niet opgelost worden door alleen het aanpassen van de werkplek of het bestrijden van symptomen.   

Vaak ontstaan klachten, doordat mensen zichzelf verkeerde houdingen of bewegingen aanleren. Aandacht is dus zeker op zijn plaats!   


Werkplekanalyse  

Als bedrijfsoefentherapeut maak ik uw werknemers bewust van de relatie tussen het ontstaan van klachten en de manier van bewegen tijdens de werkzaamheden. Dit zal gebeuren middels een werkplekanalyse.  

Tijdens een werkplekonderzoek wordt aandacht besteed aan de instellingen van werkplekken, gebruik van hulpmiddelen en eventuele risicofactoren. Daarnaast worden de houding en bewegingen tijdens de werkzaamheden van de werknemer geanalyseerd. Aan de hand van een werkplekanalyse wordt een persoonsgerichte werkplektraining of voorlichtingsavond aangeboden. Dit kan zowel in groepsverband als individueel op locatie of bij mij in de praktijk.   


Preventief  

In bepaalde branches zijn de risico’s op arbeid gerelateerde klachten hoger. Daarom is het ook mogelijk om ter preventie een voorlichtingsavond te organiseren voor uw werknemers.   


Training  

Tijdens de trainingen en/of voorlichtingsavonden zal het personeel leren:

 • meer inzicht te krijgen hoe het lichaam werkt (anatomie)
 • begrip van een gunstige (juiste) houding in verschillende situaties
 • weten welk effect een ongunstige (foute) houding kan hebben op het lichaam
 • tips om de indeling van de werkzaamheden te optimaliseren
 
 
 
E-mailen
Bellen