Home    Over mij    Therapie    Vergoedingen    Praktijk Informatie    Contact

 

Bedrijfsoefentherapie

Bedrijfsoefentherapie kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van het ziekteverzuim in uw bedrijf. Arbeidsgerelateerde klachten van het houdings- en bewegingsapparaat kunnen vaak niet opgelost worden door alleen het aanpassen van de werkplek of het bestrijden van symptomen.

Vaak ontstaan klachten, doordat mensen zichzelf verkeerde houdingen of bewegingen aanleren. Aandacht is dus zeker op zijn plaats!

Werkplekanalyse
Als bedrijfsoefentherapeut maak ik uw werknemers bewust van de relatie tussen het ontstaan van klachten en de manier van bewegen tijdens de werkzaamheden. Dit zal gebeuren middels een werkplekanalyse.
Tijdens een werkplekonderzoek wordt aandacht besteed aan de instellingen van werkplekken, gebruik van hulpmiddelen en eventuele risicofactoren. Daarnaast worden de houding en bewegingen tijdens de werkzaamheden van de werknemer geanalyseerd. Aan de hand van een werkplekanalyse wordt een persoonsgerichte werkplektraining of voorlichtingsavond aangeboden. Dit kan zowel in groepsverband als individueel op locatie of bij mij in de praktijk.

Preventief
In bepaalde branches zijn de risico’s op arbeidsgerelateerde klachten hoger. Daarom is het ook mogelijk om ter preventie een voorlichtingsavond te organiseren voor uw werknemers.

Training
Tijdens de trainingen en/of voorlichtingsavonden zal het personeel leren:

  • meer inzicht te krijgen hoe het lichaam werkt (anatomie)
  • begrip van een gunstige (juiste) houding in verschillende situaties
  • weten welk effect een ongunstige (foute) houding kan hebben op het lichaam
  • tips om de indeling van de werkzaamheden te optimaliseren

Indien u wilt weten of u in aanmerking komt voor therapie dan kunt u contact opnemen met de therapeut Cherany de Kraa. Lees meer over de specialisatie Oefentherapie Mensendieck en ontdek wat Oefentherapie Mensendieck, Cherany de Kraa voor u kan betekenen.